CMC staat voor:
Controled Microbial Composting.
Een composteringsproces volgens
de wet van de natuurlijke kringloop.

CupCompost - Terschelling / Curaçao

Na jarenlange voorbereiding wordt composteren volgens de CMC methode op Terschelling steeds concreter. Het bedrijf CupCompost van Jelle Cupido gevestigd te Lies vormt de basis.

Op deze website treft u informatie over de CMC methode & proces


CUPCOMPOST 2.0 - Curaçao

Cupcompost verbreed haar horizon. Wij werken aan diverse plannen tbv. het verduurzamen van de landbouw en het verbeteren van landbouwgronden op het eiland Curaçao. Houdt deze site in de gaten voor de ontwikkelingen!

Lees dit motiverende artikel over de duurzame ambities van Curaçao.

Binnen 5 jaar duurzame landbouw, veeteelt en visserij op Curaçao.
Binnen 5 jaar duurzame landbouw, veeteelt en visserij op Curaçao.
(PDF) - uit: Antilliaans Dagblad - juli 2018


EXPLOSIE VAN WEIDEVOGELS
DANKZIJ COMPOST

lees dit artikel
PILOT met de CMC composteermethode op Terschelling - lees het artikel (PDF) - bron: circulairterreinbeheer.nl
DOORLOOPTIJD PILOT 2017-2022Drone experiment weidevogelbeheer - CupCompost Terschelling
Weidevogebeheerl drone-experiment - cupcompost Terschelling
PILOT ten behoeve van opsporen nesten in het kader van weidevogelbeheer op Terschelling. Juni 2017.
Meer info: deterschellinger.nl/demonstratie-weidevogeldrone


breed bedrijf in
Boeren op een eiland: hoe moeilijk of makkelijk is dat eigenlijk? Jelle Cupido is één van de twaalf melkveehouders die Terschelling nog rijk is. Vroeger waren er ruim vijfhonderd. Hij ziet volop kansen voor zijn bedrijf en zoekt het daarbij vooral in innovatie en verbreding. “Toeristen komen hier allemaal met een volle portemonnee, daar moet je gebruik van maken.”

LEES DIT ARTIKEL (PDF) uit: BNDR juni 2008

  Controled Microbial Composting - hoe en wat...

Wist u dat?
De CMC composteermethode al aan het begin van de 20ste eeuw is ontwikkeld.

Biochemicus Dr. Ehrenfried Pfeiffer,
(1899/1961) hield zich destijds al bezig met
het bestuderen van de bodemprocessen en
bodembiologie. Hij heeft de gepatenteerde CMC methode zoals we die nu kennen ontwikkeld. Alsmede het bacteriepreparaat t.b.v. compostering en de Chroma(tografie).
Een chroma vormt een goede indicatie om de conditie van compost te bepalen.

Analyses ter bepalling van kwaliteit van CMC compost zijn wettelijk vastgesteld.

Uitgebreide informatie leest u hier.

 

Waarom composteren.

Het groeiend bewustzijn dat bodemvruchtbaarheid méér is dan
het gebruik van synthetische meststoffen en dat voedselkwaliteit en gezondheid in direct verband staan met de wijze van voedsel-
productie heeft ertoe geleid dat steeds meer boeren zich richten op natuurlijke productiemethode.

Onderzoek naar processen van afbraak en opbouw volgens de wet van de natuurlijke kringloop heeft de CMC composteertechniek opgeleverd. Deze is van grote betekenis voor zowel verantwoorde afvalverwerking als duurzaame landbouw.

In landen als Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland wordt in samenwerking met de overheid de CMC methode op grote schaal toegepast. Mede met het oog op de Europese Nitraatrichtlijnen en de landelijke milieuwetgeving verdient de CMC methoden ook een stimulans op Terschelling. Hierbij zouden de agrarische sector, de gemeente en staatsbosbeheer een rol kunnen spelen.