CMC staat voor:
Controled Microbial Composting.
Een composteringsproces volgens
de wet van de natuurlijke kringloop.

Op deze website treft u informatie over: CupCompost Terschelling,
de CMC methode & proces, en toekomstplannen.


Over CupCompost.

Na jarenlange voorbereiding wordt composteren volgens de CMC methode op Terschelling steeds concreter. Het bedrijf CupCompost van Jelle Cupido gevestigd te Lies vormt de uitvalsbasis.

 

Waarom composteren.

Het groeiend bewustzijn dat bodemvruchtbaarheid méér is dan
het gebruik van synthetische meststoffen en dat voedselkwaliteit
en gezondheid in direct verband staan met de wijze van voedsel-
productie heeft ertoe geleid dat steeds meer boeren zich richten
op natuurlijke productiemethode.

Onderzoek naar processen van afbraak en opbouw volgens de wet van de natuurlijke kringloop heeft de CMC composteertechniek opgeleverd. Deze is van grote betekenis voor zowel verantwoorde afvalverwerking als duurzaame landbouw.

In landen als Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland wordt in samenwerking met de overheid de CMC methode op grote schaal toegepast. Mede met het oog op de Europese Nitraatrichtlijnen
en de landelijke milieuwetgeving verdient de CMC methoden ook
een stimulans op Terschelling. Hierbij zouden de agrarische sector,
de gemeente en staatsbosbeheer een rol kunnen spelen.

  Controled Microbial Composting - hoe en wat...

Wist u dat?
De CMC composteermethode al aan het begin van de 20ste eeuw is ontwikkeld.

Biochemicus Dr. Ehrenfried Pfeiffer,
(1899/1961) hield zich destijds al bezig met
het bestuderen van de bodemprocessen en
bodembiologie. Hij heeft de gepatenteerde CMC methode zoals we die nu kennen ontwikkeld. Alsmede het bacteriepreparaat t.b.v. compostering en de Chroma(tografie).
Een chroma vormt een goede indicatie om de conditie van compost te bepalen.

Analyses ter bepalling van kwaliteit van CMC compost zijn wettelijk vastgesteld.

Uitgebreide informatie leest u hier.

     
realisatie en samenstelling: vincentzwart.nl